Formuláře

 

NALEZNETE NA 

WWW.IKCLUB.CZ

 

 

Postup pro žádost o rodokmen psa

 
 

1. Registrace členství v klubu

      V první řadě je nutné mít zájem o plemeno a podílet se tak nejen pasivně, ale i aktivně na jeho zdokonalování, ať už účastí na výstavách, sdílenými informacemi s ostatními příznivci barevných yorkšírských teriérů nebo vlastnictvím, vystavováním a vlastním chovem tohoto nádherného psa. Můžete být členy i několika klubů najednou. Člentsví v klubu Vám přináší kromě nižších výstavních poplatků či poplatku za uchovnění psa také možnost propagace svého psa či chovu ve výstavních katalogách či na stránkách klubu, ale zejména možnost registrace chovatelské stanice.
 

2. Registrace chovatelské stanice

      Pro zodpovědný chov je nutné vlastnit chovatelskou stanici a svým štěňatům tak přidělit "příjmení". K tomuto slouží formulář 
Název chovatelské stanice vybírejte uváženě a zodpovědně, jelikož ho Vaše odchovy ponesou celý jejich život a pro Vás je Vaší vizitkou stejně tak, jak Vaše zodpovědnost k chovu. Chovatelskou stanici můžete mít pouze jednu a pouze u jednoho klubu. 
Vyplněný a podepsaný formulář s registrací členství a chovatelské stanice stačí nascanovat či kvalitně vyfotit a odeslat e-mailem na adresu klubu. Do dvou týdnů Vám přijde na Vaší mailovou adresu potvrzení členství a certifikát chovatelské stanice současně s fakturou k úhradě za registraci.
V této chvíli máte naše služby plně k dispozici. Tzn. že se kdykoliv můžete zdarma obrátit na poradce chovu s jakýmkoli problémem týkající se Vašeho chovu a žádat ho tak o rady ať už prostřednictvím mailové adresy nebo telefonu. S tímto je spojené také plánování vrhu, pomoc při výběru vhodného psa, genetické poradenství atd. 
 

3. Chov 

Pokud vlastníte psa po rodičích s rodokmenem, ale Váš pes rodokmen nevlastní například z důvodu, že se ve vrhu narodilo štěně s barvou neuznanou klubem, pod kterým choval původní chovatel, je možné nechat Vašemu psovi vystavit dodatečný rodokmen. V tomto případě je však nutné posouzení psa výborem klubu, aby tak zjistil důvody proč tetno pes rodokmen nedostal. V tomto případě stačí vyplnit formulář 
"ŽÁDOST O DODATEČNÝ RODOKMEN PSA"
V případě, že vlastníte psa bez rodokmenu a ani nevlastníte rodokmen(y) rodičů, myslíte si, že Váš pes je čistokrevného původu a máte zájem tohoto psa zařadit mezi plemeno Colorful yorkshire terrier, nabízí náš klub vystavení registru psa, sloužící k prvopočátkům Vašeho chovu. V tomto případě je však nutné se psem absolvovat kontrolu před komisí klubu, která posoudí, zda pes odpovídá či neodpovídá standartu plemene. Při pochybnostech je možné se souhlasem majitele také vyžádání genetických testů na určení plemene. Pokud bude pes uznán komisí za plemeno Colorful yorkshire terrier, pak tento pes ovšem nedostane rodokmen, ani průkaz původu, jelikož jeho předci stále budou neznámí, ale obdrží registr plemene. S tímto registrem se pes nemůže účastnit výstav pro psy s rodokmenem, ale pokud bude schopný chovu, tzn. absolvuje bonitaci/ uchovnění, jeho potomci tak již budou mít nárok na rodokmen, s nimž se již mohou účastnit výstav a již to nebudou jen psi bez průkazu původu a jejich původ již začíná být prokazatelným. Pro zájemce o registr psa slouží formulář
"ŽÁDOST O REGISTR PSA"
Nyní se dostáváme k chovu samotnému. Zda je či není pes vhodný k chovu zjistíme většinou sami nebo po poradě s veterinářem či poradcem chovu. K chovnosti však potřebujeme potvrzení o chovnosti, jiným názvem 
O tuto není nutné žádat předem a je jí možné absolvovat na každé výstavě CYTC, na každé členské schůzi a výjimečně i po požádání prostřednictvím mailu, kdy je možné svolat komisi pro posouzení chovnosti psů.
Pokud máme zbonitovanou fenu a již jsme vybrali i psa vchodného k chovu, stačí stáhnout ze stránek klubu nebo požádat prostřednictvím mailu o
Krycí list vyplňuje a podepisuje jak majitel feny, tak majitel psa v den párování vybraných jedinců. Při párování nezapomeneme požádat majitele psa o kopii rodokmenu krycího psa a kopii jeho bonitace. Budeme je potřebovat při žádosti o rodokmeny štěňat!!
Po dvouměsíčním opečovávání feny a narození štěňat oznámíme klubu narození vrhu 
"OZNÁMENÍ VRHU"
prostřednictvím stručného e-mailu s textem: 
"Dne........... porodila fena celým jménem: ................. z krytí psem celým jménem: .......... vrh o celkem ....... štěňat." Oznámení vrhu slouží pouze pro informaci o skutečnosti, že se nám štěňátka narodila. Je možné, že se chovatel setká s nečekanou kontrolou vrhu pro ověření, zda je všechno v pořádku a chov probíhá v souladu s chovatelským řádem klubu. Tato kontrola není nijak zpoplatněná a chovatel je kontaktován telefonicky bezprostředně před návštěvou. V jiném případě je kontrola ponechána na veterinárním lékaři.
Po uplynutí 6 - 15 týdnů věku štěňat je potřeba požádat o vystavení rodokmenů pro narozený vrh, k čemuž slouží formulář
Scan nebo kvalitní fotografie vyplněné přihlášky současně s krycím listem a rodokmeny rodičů odešleme na mailovou adresu klubu. Do týdne od odeslání Vám přijdou poštou přidělená čipová čísla pro Vaše štěňata (pokud nebudou čipová čísla uvedena v přihlášce vrhu) současně s fakturou k úhradě rodokmenů (popř. včetně čipů), kterou je potřeba uhradit, jelikož až po uhrazení faktury Vám budou ve lhůtě 1 měsíc zaslány rodokmeny štěňat.
V této chvíli je Váš chov řízený a plně registrován. Každé Vaše štěně je tak identifikovatelné a vlastní svůj "rodný list" tak, jak si ho právem každé živé stvoření zaslouží...
 
Colorful Yorkshire Club
WWW.IKCLUB.CZ    
 
 
 
 

Řádně vyplněné formuláře zasílejte:

 

A) scan nebo kvalitní foto  na e-mailovou adresu:

INTERNATIONALKENNELCLUB@YAHOO.COM

 

NEBO

 

B) na adresu klubu:

IKC, z. s.

Londonská 297

37807 Rapšach

 

 

 

Kontakt

IKC, z.s.
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká Republika
+420 724770929 InternationalKennelClub@yahoo.com