Novinky

16.02.2021 23:15

Dnešním dnem byla valnou hromadou schválena a současně byl podán návrh ke krajskému soudu na změnu názvu a rozšíření klubu z původního

CYTC, z. s. (Colorful Yorkshire Terrier Club) 
pro barevné yorkšírské teriéry 

na nový 

IKC, z. s. (International Kennel Club) 

pro všehna plemena včetně plemen NON FCI

Členové klubu CYTC tímto automaticky přecházejí pod klub IKC. Veškeré dokumenty, formuláře jsou i nadále platné a nahrazeny budou pozvolna postupem času. Samožřejmě však zůstavají platné. 
Nové stránky klubu jsou 
 

www.IKClub.cZ

 

 

 

 
16.02.2021 23:13

Zápis z valné hromady spolku Colorful Yorkshire Terrier Club, z. s.

konané dne 16. 2. 2021

 

 

Valná hromada byla svolána dne 16. 12. 2021 předsedkyní spolku Ingrid Sedlákovou
dle podmínek stanovených ve stanovách a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

 

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení

  2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího

  3. Schválení návrhu nového názvu spolku

  4. Schválení návrhu nových stanov

  5. Volba členů do orgánů spolku

  6. Schválení usnesení, závěr

 

 

 

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na on-line schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku,
se zapsali do FB události Členská schůze CYTC a ke svému jménu svůj komentář pro potvrzení přítomnosti. Seznam zúčastněných ve FB události nahrauje Listinu přítomných a tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 2)

Svolavatelka sdělila valné hromadě počet přítomných a rozhodla, že valná hromada je usnášeníschopná. Svolavatelka navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího.
Přítomní pověřili jako

předsedající schůze Ingrid Sedlákovou

zapisovatelku On-line chat

a ověřovatelku Marcelu Preinl

 

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámila s návrhem nového názvu spolku

International Kennel Club, z.s.

počet hlasujících PRO ……06….

počet hlasujících PROTI …0……

zdržel se hlasování …8……

 

Ad 4)

Předsedající přítomné seznámila s návrhem nových stanov dle nového občanského zákoníku, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

počet hlasujících PRO …10…….

počet hlasujících PROTI …0……

zdržel se hlasování …4……

 

Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny - neschváleny

v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

 

Ad 5)

Členy orgánu spolku byli nově zvoleni:

 

Poradci chovu:

 

Ingrid Sedláková (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

Marcela Preinl (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

Lenka Šefčíková (PRO: 10 ;PROTI: 0 ;ZDRŽEL SE: 4 )

 

Kontrolní komise:

8 veřejně nejmenovaných osob pověřených pro kontroly vrhů.

 

Ad 6)

Na závěr proběhla diskuze, projednání usnesení a předsedající poděkovala přítomným za účast.

Podáním návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku byla pověřena Ingrid Sedláková.

 

 

Rapšach, dne 16. 2. 2021

 

 

14.02.2021 23:04

 

Vzhledem k covidovému omezení jsme nuceni členskou schůzi praktikovat on-line.

Za tímto účelem byla založena událost na Facebooku, které se můžou zúčatsnit pouze zvané osoby, tedy členové klubu.

Odkaz na on-line událost Členská schůze CYTC:

https://fb.me/e/3K8L4JQGt

Děkujeme za pochopení!

Ingrid Sedláková

22.12.2020 03:40

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU CYTC

​       

Spolek Colorful Yorkshire Terrier Club, z.s. zve své členy na valnou hromadu.

Dne: ​16. 2. 2021

Čas: 13:00

Místo: Londonska 297, 37807 Rapšach

Program:

• Zahájení
• Slovo svolavatele a volba předsedajícího
• Schválení návrhu nového názvu spolku
• Schválení návrhu nových stanov 
• Volba členů do orgánů spolku
• Schválení usnesení, závěr


                                                                                            Ingrid Sedlaková

15.12.2020 02:10

Dne 1. 12. 2020 jsme rozšířili spolupraci českého Colorful Yorkshire Terrier Clubu (CYTC) o spolupráci s klubem United Color of Yorkies (UCY) na Slovensku a to se společnou plemennou knihou.

I nadále samozřejmě stále spolupracujeme s Global Exotic Animal Registry v JAR.

 

 

15.11.2020 04:03

On-line DOG SHOW CHRISTMAS 2020

 
ON-LINE DOG SHOW CHRISTMAS 2020
Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na On-line výstavě barevných yorkšírských teriérů Christmas 2020! 
 
On-line prezentace psů bude zahájena dne 16. 11. 2020 na sociální síti Facebook, ve skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club. 
 
PROPOZICE:
1. Přihlásit se mohou pouze psi s PP a v srsti. Vyjímku pro střih hřbetu má pouze zbarvení merle a brindle.
2. Odešlete přihlášku on-line ze stránek www.cytclub.com 
3. Uhraďte výstavní poplatek
4. Budete mailem vyzváni k zaslání 3 fotografií  a 1 krátkého videa a to odpovědí na mailovou adresu. Na videu je nutné zaznamenat psa, přečtení čipového čísla psa + čipové číslo* a jeho krátká volná chůze. Fotografie je požadována v postoji, zuby a rodokmen psa (pouze strana s čipovým číslem, číslem pp, jménem atd. nikoli výpis předků).
*vyjímku čtení čipu mají psi, kteří se již našich předešlých výstav zúčastnili a jsou tak zvěčněny v naší databázi.
5. Přihlášenému psovi bude přiděleno číslo a ve FB skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club pro něj bude vytvořeno album s jeho číslem, kategorií a třídou. Do tohoto alba budou nahrány fotografie psa.
6. Uzávěrka zasílání přihlášek, fotografií a videí je 12. 12. 2020, do té doby může majitel psa do alba svého soutěžícího přidat dalších maximálně 10 libovolných fotografií fotografií. Na obrázku může být pouze pes - vystavující osobu je potřeba umazat nebo "zamazat", fotky s rozpoznatelnými vystavujícími nebudou přijaty a budou odstraněny.
7. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno dne 19. 12. 2020 jak na stránkách CYTC, tak ve FB skupině i mailem.
8. Poháry, diplomy a vyhrané ceny budou odeslány poštou na adresy majitelů soutěžících psů. Ceny za pouhou účast nejsou. 
 
Pořadatel výstavy: Colorful Yorkshire Terrier Club 
Rozhodčí: Ingrid Horáková, Ingrid Cibulková, Marcela Preinl
 
Třídy:
•Štěňata od 3 do 6 měsíců 
•Dorost od 6 do 9 měsíců 
•Mladých od 9 do 18 měsíců 
•Otevřená od 15 měsíců 
•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem champion nebo vítěz 
•Senior od 8 let
 
Kategorie:
Blue/ tan – Zbarvení Blue/ tan, Black/ tan, Black + sable (ocean pearl)
Biewer – Zbarvení White/ black/ gold, White/ blue/ gold, Tricolor, Tricolor + sable (Adda, white ocean pearl)
Golddust – Zbarvení Gold, White/ gold,  White
Chocolate - Zbarvení Dark chocolate, Chocolate, Chocolate/ tan, White chcolate, Lila, Chocolate solid, Chocolate sable 
Biro – Zbarvení White/ chocolate, White/ brown, White/ brown/ gold, Biro + sable
Merle - Blue merle, Gold merle, Silver merle, Choco merle, Blueberry,  Mulbery,  Chocoberry, Merle + sable
 
Hodnocení:
Třída štěňat, mladých a dorost: VN – Velmi nadějný N – Nadějný
Třída otevřená, vítěz a senior: V – Výborný VD – Velmi Dobrý D – Dobrý DO – Dostatečný ND – Nedostatečný O-Odstoupil V-vyloučen N-neposouzen
 
Tituly:
BABY 1, 2, 3 – vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
JUNIOR 1, 2, 3 – vítěz třídy mladých  (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
BIS 1, 2, 3 – Best In Show – vítěz třídy otevřené a vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)
Champion - Vítěz ve třídě vítězů
BOC – Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou získat pouze psi s oceněním VN a V)
KV – Klubový vítěz (pouze jeden pes ze psů, kteří získali tituly Baby, Puppy, Junior, Bis a Champion)
 
Poplatky:
Výstavní poplatek za 1 psa 
Člen klubu ............................   800,- Kč
Nečlen klubu......................... 1000,- Kč
 
UZÁVĚRKA
Výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky platební kategorie, to je do
12. 12. 2020
Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210 
Do zprávy pro příjemce: jména psů
Zahraniční vystavovatelé mají poplatek o 10 euro vyšší z důvodu platby za zahraniční bankovní převod a poštovné.
IBAN: CZ3162106701002210900970
BIC/ SWIFT: BREXCZPP
 
Podklady k účasti na výstavě:  
přihláška
fota
video
komunikace přes internet
poskytnutí adresy pro zaslání cen a ocenění psa
 
Protesty:
Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu CYTC, z.s.
 
Všeobecná ustanovení: 
Výstava je organizována a přizpůsobena dle aktuálním možnostem v souladu s vládním opatřením proti šíření Covid-19 a je v souladu s řádem CYTC.
NEÚČAST (nekomunikace)  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU!!! Ve FB skupině dodržujte prosím pravidla slušného chování. Vulgarity a napadání nebudou tolerovány.
Z výstavy se VYLUČUJÍ  feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru zejména vyvazování psů, používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů (nebo si u videa vypněte zvuk).

SPONZOŘI

ON-LINE DOG SHOW CHRISTMAS 2020

Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na On-line výstavě barevných yorkšírských teriérů Christmas 2020! 

 

On-line prezentace psů bude zahájena 28. 11. 2020 v 00:00 h na sociální síti Facebook, v on-line události stránky Colorful yorkshire terrier club.

 

PROPOZICE:

1. Přihlásit se mohou pouze psi s PP a v srsti. Vyjímku pro střih hřbetu má pouze zbarvení merle a brindle.

2. Odešlete přihlášku on-line ZDE na stránce dole!

3. Uhraďte výstavní poplatek

4. Budete mailem vyzváni k zaslání 3 fotografií  a 1 krátkého videa a to odpovědí na mailovou adresu. Na videu je nutné zaznamenat psa, přečtení čipového čísla psa + čipové číslo* a jeho krátká volná chůze. Fotografie je požadována v postoji, zuby a rodokmen psa (pouze strana s čipovým číslem, číslem pp, jménem atd. nikoli výpis předků).

*vyjímku čtení čipu mají psi, kteří se již našich předešlých výstav zúčastnili a jsou tak zvěčněny v naší databázi.

5. Přihlášenému psovi bude přiděleno číslo a ve FB skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club pro něj bude vytvořeno album s jeho číslem, kategorií a třídou. Do tohoto alba budou nahrány fotografie psa.

6. Uzávěrka zasílání přihlášek, fotografií a videí je 12. 12. 2020, do té doby může majitel psa do alba svého soutěžícího přidat dalších maximálně 10 libovolných fotografií fotografií. Na obrázku může být pouze pes - vystavující osobu je potřeba umazat nebo "zamazat", fotky s rozpoznatelnými vystavujícími nebudou přijaty a budou odstraněny.

7. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno dne 19. 12. 2020 jak na stránkách CYTC, tak ve FB skupině i mailem.

8. Poháry, diplomy a vyhrané ceny budou odeslány poštou na adresy majitelů soutěžících psů. Ceny za pouhou účast nejsou. 

 

Pořadatel výstavy: Colorful Yorkshire Terrier Club 

Rozhodčí: Ingrid Horáková, Ingrid Cibulková, Marcela Preinl

 

Třídy:

•Štěňata od 3 do 6 měsíců 

•Dorost od 6 do 9 měsíců 

•Mladých od 9 do 18 měsíců 

•Otevřená od 15 měsíců 

•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem champion nebo vítěz 

•Senior od 8 let

 

Kategorie:

Kategorie:
1. Blue (tan) – Zbarvení Blue/ tan a sable (Ocean pearl)
2. Black (tan) - Zbarvení Black, Black/ tan
3. Chocolate - Zbarvení Choco, Dark choco, White choco, Lilac choco (+sable)
4. Gold - Zbarvení celozlaté
 
5. Merle - Zbarvení Blue merle, Choco merle, Tweed merle, Lilac merle (+sable)
 
6. Brindle
 
7. Biewer - Zbarvení Tricolor, Blue/ white, Black/ white, (+tan, +sable-White ocean pearl)
 
8. Biro - Zbarvení choco/white (+tan), (+sable)
 
9. Golddust - Zbarvení Gold, White/ +gold, White

 

10. Berry - Zbarvení Blueberry, Mullbery, Chocoberry, Lilacberry, Merle/White (+ sable)
 
11. Brindle/ white

 

Hodnocení:

Třída štěňat, mladých a dorost: VN – Velmi nadějný N – Nadějný

Třída otevřená, vítěz a senior: V – Výborný VD – Velmi Dobrý D – Dobrý DO – Dostatečný ND – Nedostatečný O-Odstoupil V-vyloučen N-neposouzen

 

Tituly:

BABY 1, 2, 3 – vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

JUNIOR 1, 2, 3 – vítěz třídy mladých  (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

BIS 1, 2, 3 – Best In Show – vítěz třídy otevřené a vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)

Champion - Vítěz ve třídě vítězů

BOC – Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou získat pouze psi s oceněním VN a V)

KV – Klubový vítěz (pouze jeden pes ze psů, kteří získali tituly Baby, Puppy, Junior, Bis a Champion)

 

Poplatky:

Výstavní poplatek za 1 psa 

Člen klubu ............................   800,- Kč

Nečlen klubu......................... 1000,- Kč

 

UZÁVĚRKA

Výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky platební kategorie, to je do

12. 12. 2020

Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210 

Do zprávy pro příjemce: jména psů

Zahraniční vystavovatelé mají poplatek o 10 euro vyšší z důvodu platby za zahraniční bankovní převod a poštovné.

IBAN: CZ3162106701002210900970

BIC/ SWIFT: BREXCZPP

 

Podklady k účasti na výstavě:  

přihláška

fota

video

komunikace přes internet

poskytnutí adresy pro zaslání cen a ocenění psa

 

Protesty:

Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu CYTC, z.s.

 

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je organizována a přizpůsobena dle aktuálním možnostem v souladu s vládním opatřením proti šíření Covid-19 a je v souladu s řádem CYTC.

NEÚČAST (nekomunikace)  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU!!! Ve FB skupině dodržujte prosím pravidla slušného chování. Vulgarity a napadání nebudou tolerovány.

Z výstavy se VYLUČUJÍ  feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru zejména vyvazování psů, používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů (nebo si u videa vypněte zvuk).

 

On-line 

DOG SHOW CHRISTMAS 2020

 
ON-LINE DOG SHOW CHRISTMAS 2020
Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na On-line výstavě barevných yorkšírských teriérů Christmas 2020! 
 
On-line prezentace psů bude zahájena dne 16. 11. 2020 na sociální síti Facebook, ve skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club. 
 
PROPOZICE:
1. Přihlásit se mohou pouze psi s PP a v srsti. Vyjímku pro střih hřbetu má pouze zbarvení merle a brindle.
2. Odešlete přihlášku on-line ze stránek www.cytclub.com 
3. Uhraďte výstavní poplatek
4. Budete mailem vyzváni k zaslání 3 fotografií  a 1 krátkého videa a to odpovědí na mailovou adresu. Na videu je nutné zaznamenat psa, přečtení čipového čísla psa + čipové číslo* a jeho krátká volná chůze. Fotografie je požadována v postoji, zuby a rodokmen psa (pouze strana s čipovým číslem, číslem pp, jménem atd. nikoli výpis předků).
*vyjímku čtení čipu mají psi, kteří se již našich předešlých výstav zúčastnili a jsou tak zvěčněny v naší databázi.
5. Přihlášenému psovi bude přiděleno číslo a ve FB skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club pro něj bude vytvořeno album s jeho číslem, kategorií a třídou. Do tohoto alba budou nahrány fotografie psa.
6. Uzávěrka zasílání přihlášek, fotografií a videí je 12. 12. 2020, do té doby může majitel psa do alba svého soutěžícího přidat dalších maximálně 10 libovolných fotografií fotografií. Na obrázku může být pouze pes - vystavující osobu je potřeba umazat nebo "zamazat", fotky s rozpoznatelnými vystavujícími nebudou přijaty a budou odstraněny.
7. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno dne 19. 12. 2020 jak na stránkách CYTC, tak ve FB skupině i mailem.
8. Poháry, diplomy a vyhrané ceny budou odeslány poštou na adresy majitelů soutěžících psů. Ceny za pouhou účast nejsou. 
 
Pořadatel výstavy: Colorful Yorkshire Terrier Club 
Rozhodčí: Ingrid Horáková, Ingrid Cibulková, Marcela Preinl
 
Třídy:
•Štěňata od 3 do 6 měsíců 
•Dorost od 6 do 9 měsíců 
•Mladých od 9 do 18 měsíců 
•Otevřená od 15 měsíců 
•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem champion nebo vítěz 
•Senior od 8 let
 
Kategorie:
Blue/ tan – Zbarvení Blue/ tan, Black/ tan, Black + sable (ocean pearl)
Biewer – Zbarvení White/ black/ gold, White/ blue/ gold, Tricolor, Tricolor + sable (Adda, white ocean pearl)
Golddust – Zbarvení Gold, White/ gold,  White
Chocolate - Zbarvení Dark chocolate, Chocolate, Chocolate/ tan, White chcolate, Lila, Chocolate solid, Chocolate sable 
Biro – Zbarvení White/ chocolate, White/ brown, White/ brown/ gold, Biro + sable
Merle - Blue merle, Gold merle, Silver merle, Choco merle, Blueberry,  Mulbery,  Chocoberry, Merle + sable
 
Hodnocení:
Třída štěňat, mladých a dorost: VN – Velmi nadějný N – Nadějný
Třída otevřená, vítěz a senior: V – Výborný VD – Velmi Dobrý D – Dobrý DO – Dostatečný ND – Nedostatečný O-Odstoupil V-vyloučen N-neposouzen
 
Tituly:
BABY 1, 2, 3 – vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
JUNIOR 1, 2, 3 – vítěz třídy mladých  (mohou získat pouze psi s oceněním VN)
BIS 1, 2, 3 – Best In Show – vítěz třídy otevřené a vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)
Champion - Vítěz ve třídě vítězů
BOC – Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou získat pouze psi s oceněním VN a V)
KV – Klubový vítěz (pouze jeden pes ze psů, kteří získali tituly Baby, Puppy, Junior, Bis a Champion)
 
Poplatky:
Výstavní poplatek za 1 psa 
Člen klubu ............................   800,- Kč
Nečlen klubu......................... 1000,- Kč
 
UZÁVĚRKA
Výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky platební kategorie, to je do
12. 12. 2020
Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210 
Do zprávy pro příjemce: jména psů
Zahraniční vystavovatelé mají poplatek o 10 euro vyšší z důvodu platby za zahraniční bankovní převod a poštovné.
IBAN: CZ3162106701002210900970
BIC/ SWIFT: BREXCZPP
 
Podklady k účasti na výstavě:  
přihláška
fota
video
komunikace přes internet
poskytnutí adresy pro zaslání cen a ocenění psa
 
Protesty:
Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu CYTC, z.s.
 
Všeobecná ustanovení: 
Výstava je organizována a přizpůsobena dle aktuálním možnostem v souladu s vládním opatřením proti šíření Covid-19 a je v souladu s řádem CYTC.
NEÚČAST (nekomunikace)  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU!!! Ve FB skupině dodržujte prosím pravidla slušného chování. Vulgarity a napadání nebudou tolerovány.
Z výstavy se VYLUČUJÍ  feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru zejména vyvazování psů, používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů (nebo si u videa vypněte zvuk).

SPONZOŘI

 

ON-LINE DOG SHOW CHRISTMAS 2020

Vážení a milí přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti na On-line výstavě barevných yorkšírských teriérů Christmas 2020! 

 

On-line prezentace psů bude zahájena dne 16. 11. 2020 na sociální síti Facebook, ve skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club. 

 

PROPOZICE:

1. Přihlásit se mohou pouze psi s PP a v srsti. Vyjímku pro střih hřbetu má pouze zbarvení merle a brindle.

2. Odešlete přihlášku on-line ze stránek www.cytclub.com 

3. Uhraďte výstavní poplatek

4. Budete mailem vyzváni k zaslání 3 fotografií  a 1 krátkého videa a to odpovědí na mailovou adresu. Na videu je nutné zaznamenat psa, přečtení čipového čísla psa + čipové číslo* a jeho krátká volná chůze. Fotografie je požadována v postoji, zuby a rodokmen psa (pouze strana s čipovým číslem, číslem pp, jménem atd. nikoli výpis předků).

*vyjímku čtení čipu mají psi, kteří se již našich předešlých výstav zúčastnili a jsou tak zvěčněny v naší databázi.

5. Přihlášenému psovi bude přiděleno číslo a ve FB skupině CYTC, z. s. - Colorful Yorkshire Terrier Club pro něj bude vytvořeno album s jeho číslem, kategorií a třídou. Do tohoto alba budou nahrány fotografie psa.

6. Uzávěrka zasílání přihlášek, fotografií a videí je 12. 12. 2020, do té doby může majitel psa do alba svého soutěžícího přidat dalších maximálně 10 libovolných fotografií fotografií. Na obrázku může být pouze pes - vystavující osobu je potřeba umazat nebo "zamazat", fotky s rozpoznatelnými vystavujícími nebudou přijaty a budou odstraněny.

7. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno dne 19. 12. 2020 jak na stránkách CYTC, tak ve FB skupině i mailem.

8. Poháry, diplomy a vyhrané ceny budou odeslány poštou na adresy majitelů soutěžících psů. Ceny za pouhou účast nejsou. 

 

Pořadatel výstavy: Colorful Yorkshire Terrier Club 

Rozhodčí: Ingrid Horáková, Ingrid Cibulková, Marcela Preinl

 

Třídy:

•Štěňata od 3 do 6 měsíců 

•Dorost od 6 do 9 měsíců 

•Mladých od 9 do 18 měsíců 

•Otevřená od 15 měsíců 

•Vítězů od 15 měsíců s přiznaným titulem champion nebo vítěz 

•Senior od 8 let

 

Kategorie:

Blue/ tan – Zbarvení Blue/ tan, Black/ tan, Black + sable (ocean pearl)

Biewer – Zbarvení White/ black/ gold, White/ blue/ gold, Tricolor, Tricolor + sable (Adda, white ocean pearl)

Golddust – Zbarvení Gold, White/ gold,  White

Chocolate - Zbarvení Dark chocolate, Chocolate, Chocolate/ tan, White chcolate, Lila, Chocolate solid, Chocolate sable 

Biro – Zbarvení White/ chocolate, White/ brown, White/ brown/ gold, Biro + sable

Merle - Blue merle, Gold merle, Silver merle, Choco merle, Blueberry,  Mulbery,  Chocoberry, Merle + sable

 

Hodnocení:

Třída štěňat, mladých a dorost: VN – Velmi nadějný N – Nadějný

Třída otevřená, vítěz a senior: V – Výborný VD – Velmi Dobrý D – Dobrý DO – Dostatečný ND – Nedostatečný O-Odstoupil V-vyloučen N-neposouzen

 

Tituly:

BABY 1, 2, 3 – vítěz třídy štěně (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

PUPPY 1, 2, 3 - vítěz třídy dorostu (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

JUNIOR 1, 2, 3 – vítěz třídy mladých  (mohou získat pouze psi s oceněním VN)

BIS 1, 2, 3 – Best In Show – vítěz třídy otevřené a vítězů (mohou získat pouze psi oceněni V)

Champion - Vítěz ve třídě vítězů

BOC – Best Of Color - vítěz kategorie zbarvení (mohou získat pouze psi s oceněním VN a V)

KV – Klubový vítěz (pouze jeden pes ze psů, kteří získali tituly Baby, Puppy, Junior, Bis a Champion)

 

Poplatky:

Výstavní poplatek za 1 psa 

Člen klubu ............................   800,- Kč

Nečlen klubu......................... 1000,- Kč

 

UZÁVĚRKA

Výstavní poplatek je splatný nejpozději ke dni uzávěrky platební kategorie, to je do

12. 12. 2020

Platbu zasílejte převodem na účet číslo: 670100-2210900970/6210 

Do zprávy pro příjemce: jména psů

Zahraniční vystavovatelé mají poplatek o 10 euro vyšší z důvodu platby za zahraniční bankovní převod a poštovné.

IBAN: CZ3162106701002210900970

BIC/ SWIFT: BREXCZPP

 

Podklady k účasti na výstavě:  

přihláška

fota

video

komunikace přes internet

poskytnutí adresy pro zaslání cen a ocenění psa

 

Protesty:

Protest proti verdiktu rozhodčího je možný pouze s jistinou 1000,- Kč. Musí být podán písemně a nejpozději do tří pracovních dnů od dne pořádání výstavy. Pes bude znovu posouzen výkonným výborem klubu na základě fotografií z výstavy a svědectvím členů výkonného výboru klubu. V případě uznání pochybení rozhodčího bude jistina vrácena vystavovateli. V opačném případě propadá ve prospěch klubu CYTC, z.s.

 

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je organizována a přizpůsobena dle aktuálním možnostem v souladu s vládním opatřením proti šíření Covid-19 a je v souladu s řádem CYTC.

NEÚČAST (nekomunikace)  VYSTAVOVATELE NA VÝSTAVĚ , NENÍ DŮVODEM K NAVRÁCENÍ VÝSTAVNÍHO POPLATKU!!! Ve FB skupině dodržujte prosím pravidla slušného chování. Vulgarity a napadání nebudou tolerovány.

Z výstavy se VYLUČUJÍ  feny ve vyšším stupni březosti, psi s kupírovanýma ušima ( viz. Zákon na ochranu zvířat č.246/1992 a č. 77/2004 Sb.) Nedovoluje se úprava exteriéru zejména vyvazování psů, používání posypových pudrů, lakování a tónování srsti, používání zvukových upoutávačů psů (nebo si u videa vypněte zvuk).

 

12.07.2020 02:41

Zápis z mimořádné schůze výboru klubu

 

 

Čj: 2020/07/01 Dne: 7. 7. 2020 Místo: Rapšach

 

 

Dne 3. 7. 2020 byla podána žádost o prověření chovu chs registrační číslo 2016-0016

v obci Praha 5, CR a pravosti rodičů vrhu CH, narozeného 21. 1. 2020.

 

V této souvislosti byla chovatelka vyzvána k vykonání testů paternity a to nejpozději do 12. 8. 2020 a chov této chovatelké stanice byl pozastaven na dobu neurčitou.

 

Schváleno jednohlasně.

 

cj2020/07/01.pdf (80916)

07.06.2020 01:34

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Klubová výstava CYTC
Best of Autum 2020
26. 9. 2020 v Hotelu Sloup, Řípec

Přihláška online

 

03.04.2020 02:46

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Klubová výstava 2020

30. 5. 2020 (náhradní datum 4. 7. 2020)

Hotel Sloup, Řípec 122, Soběslav

Propozice

Přihláška

SPONZOŘI

 

04.04.2019 01:08

pozvánka na výstavu

Klubová výstava 2019

18. 5. 2019

Hotel Sloup, Řípec 122, Soběslav


Přihláška online

Propozice

Záznamy: 1 - 10 ze 22
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

IKC, z.s.
Londonská 297
378 07 Rapšach
Česká Republika
+420 724770929 InternationalKennelClub@yahoo.com